Nowe logobannery_NPKAudycje Radia ŁódźKonkursyLokale dla kreatywnychcoworkingŁódź Kreuje InnowacjeTelewizja TOYATVP3

2016 Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego

„Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Całkowita wartość projektu 2 297 000,00 zł
dofinansowanie UE 85%
wkład własny Miasta 15%
termin realizacji 2016-2017

Głównym celem projektu pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego” jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej. Do celów pośrednich można zaliczyć: silniejszą identyfikację łódzkich przedsiębiorców, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku Łodzi, jako miasta wspierającego sektor kreatywny; promocję łódzkich przedsiębiorców, zwiększenie wiedzy o ofercie łódzkiego sektora kreatywnego; lepsze rozpoznawanie sektora kreatywnego przez mieszkańców Europy; rozwój sieci kontaktów i współpracy sektora kreatywnego; zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców z łódzkiego sektora kreatywnego; wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu; nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.