Nowe logobannery_NPKAudycje Radia ŁódźKonkursyLokale dla kreatywnychcoworkingŁódź Kreuje InnowacjeTelewizja TOYATVP3

Łódź Kreuje Innowacje

wersja polska / english version

Numer 2(14)/2017

    

Numer 1(13)/2017

    

Numer 4(12)/2016

    

Numer 3(11)/2016

    

Numer 2(10)/2016

    

Numer 1(9)/2016

   

Numer 3(8)/2015

  

Numer 2(7) /2015

  

Numer 1(6)/2015

    

Numer 5/2014

  

Numer 4/2014

  

Numer 3/2014

  

Numer 2/2014

   

Numer 1/2014

   

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu: 657 471,00 PLN; wartość dofinansowania: 558 850,35 PLN; wkład własny: 98 620,65 PLN.

Okres realizacji projektu: październik 2013-czerwiec 2015

Celem głównym projektu „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” jest promocja marki Łódź jako innowacyjnego i kreatywnego Miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjnei kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Celem pośrednim projektu jest prezentacja innowacyjnych i kreatywnych firm, produktów, usług i nowoczesnych gałęzi przemysłu a także lokalnego sektora badawczo – rozwojowego oraz wykorzystanie ich marek i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych na rzecz marki miasta Łodzi.

Jednym z działań projektu jest wydawnictwo wydawane co kwartał od czwartego kwartału 2013 roku do drugiego kwartału 2015 r. w nakładzie 1500 szt. Kwartalnik będzie się ukazywał w siedmiu dwujęzycznych edycjach, w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo dedykowane będzie szeroko pojętemu zagadnieniu transferu wiedzy ze środowisk naukowo – badawczych do innowacyjnych sfer gospodarki, powiązań nauki z gospodarką i ich dobrych przykładów z uwzględnieniem ich społecznych aspektów oraz oddziaływania na konkurencyjność regionów i państwa ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi.