Nowe logobannery_NPKAudycje Radia ŁódźKonkursyLokale dla kreatywnychcoworkingŁódź Kreuje InnowacjeTelewizja TOYATVP3

2014 Konkurs na opracowanie kampanii promocyjnych Miasta Łodzi

[16.12.2013]

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

--------------------------------------------

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza konkurs na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które posiadają doświadczenie w kreacji kampanii reklamowych, spotów radiowych i reklam telewizyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek administracji rządowej.

Kampanie powinny mieć charakter zintegrowanej, spójnej kampanii podzielonej na „odsłony”, gdzie każda odsłona będzie poświęcona jednemu z projektów:

1.        „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych” – kampania pokazująca potencjał mieszkańców, instytucji łódzkich, wydarzeń odbywających się w Łodzi, z którymi mieszkańcy Łodzi utożsamiają się i są dumni, prezentujące przemysły kreatywne, przykłady dobrych praktyk;

2.       „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej” - kampania pokazującaróżnorodność rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i możliwości osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym;

3.       „Łódź na weekend – promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break” - kampania pokazującapotencjał kulturalno – rozrywkowo – sportowy Łodzi oraz ofertę turystyki miejskiej typu city break.

4.       „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” -pokazujące potencjał akademicki Łodzi oraz szeroką ofertę skierowaną do studentów.

 

Uczestnicy i zgłoszenia

Prace konkursowe można składać do 9 grudnia 2013, do godz. 15. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek należy dostarczyć do 12 listopada 2013, do godz. 15, do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta, Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-432 Łódź.

 

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie Autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku negocjacji zostanie zawarta umowa, której przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wartość przewidywanego zamówienia wyniesie maksymalnie 220.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Informacje dodatkowe

Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy i załączniki dostępne są w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta, Urząd Miasta Łodzi oraz na stronie www.kreatywna.lodz.pl.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:

Urząd Miasta Łodzi, Departament Prezydenta,
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź
tel.: 42 638 44 76
e-mail: promocja@uml.lodz.pl

www.kreatywna.lodz.pl

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego